Kongrekanî  R.P.K
...
Hizba Rizgarîya Kurdistan
www.rpk93.org     Mallperrî Rizgarî
    Amancî  R.P.K
Derbarey  R.P.K
  Rageyandnî   R.P.K
 8    7     6     5     4       3      2          (255)
8             5     4          2         (256)