Kongrekanî  R.P.K
...
Hizba Rizgarîya Kurdistan
www.rpk93.org     Mallperrî Rizgarî
   Amancî  R.P.K
Derbarey  R.P.K
  Rageyandnî   R.P.K
8   7    6    5    4     3    2    1     (255)
8    7    6     5    4   3     2    1    (256)