Home
Le chep: Emîrî Qazî, Yehya, Seid mela, Rêkar Ehmed
  Umer Hesen, Rêkar Ehmed , Chalak Mihemed
Hevallan: Arî Husên , Chalak Mihemed
Serkewt Fetah,Serdar Caf, Qadir Ezîz, Rêkat Ehmed
Mihemedî Hacî Mehmud , Rêkar Ehmed