ǐەیێ ەە ە ەڵȎی ەیەی ۆی یە

ەڕۆ ١٣-٣-٢٠١٥ ەڵȎی ەەی ەیە ە ۆی یە ەڕێە ەۆەیەە یۆیی ە ەڵی ۆی یی ۆی یە ەەی. ەە یەەی ە ە ێ ەڵی ۆی ە ە ەی ۆی ە. ەێ یەی ۆ ەە ە ۆیە ێ ەی ە ەڵȎەە ە ەە ەە ێەی ە یەی ی یەە ۆیەە ەیە ەڵ ەەی ێی ەڕە ە ەۆیەی ەێ ە ێەە ەیەیەی ڵۆەە ە ێی ە: (ە ەڵȎە یەی ەڵ یە!!) ی ی ە ەۆیەی یی ە ە ەە ێییەی ۆ Șʡ ەڵ ەیەە ییێی Ԙیە ە ەێ یەی ەی ە ەی ە ەڵȎەە ەە ەە ەێەێی یە ە ی ێەۆی ۆەی ۆ.

ێە ەێ ێی یە یی ۆ ۆ ۆەی ۆ ەەیەە ەە ەڕێەی ەڵȎی ە ەێی ەێی ۆ ەە ییەی ۆ ێەەیەە ەە ێیە ە ەێە ە ە یەی ەەەیی یەڕیی ی ǘʡ ە ەیەە ەیە ەۆیەی ەێی ی ی یەەی ەەەەی یە ەە ێ ێ ەی ە ەڵȎ Șە ەە ی ۆ ی ۆە ێ Șیە ێیە ە ە ە ە ەڵێەی ەۆیەی ەێی ە ێی ۆیی ە یی ۆی ەی ەەە ڕۆەی یی ە ەێ.

 

ەەی ǐەیی

ی Ґیی

١٣-٣-٢٠١٥