ʎێ ٩ی ۆی ێ ەە ێەی ٢٣-١٠-٢٠١٢ ۆیەی ی ێی ێی ۆیϡ ێەی ۆی ۆی ە ی ەێ ەەی ێەی ەۆی ͘ە ەیی ی ەی ە ێێǡ ەە ێی ی Ґیی ەی ە ۆڕی یەەی ۆەە ەیی یۆیی ەەی یی ەیە ەڕێەەی ۆەە ە ەە ەەەیەی:

ەڕێ! ەی ێەی ۆی ێی ێی ۆی

ڵی Ґی ەۆ ێ ێ..

ە ێە ە ێێی ێەی ۆی ێی ێی ۆیϡ یۆیی ێەەی ەی ۆەە ەјەە ەی ۆی ۆ Șʡ ڕی Ӂەی ێی ەȐێ ە ەەڵ ەی ەەیی ۆی ەی ەی ێԘەەی ێەە.

ەڕێ! ێی یە ە ەەی ڵی ǡ ێەی ێۆە ە ێی ێی ۆی ەیە ەۆە ǘی ە ێۆ ەۆیەەە ۆی ەی ەی ەەە ێەڵەیە ە ۆ یی ۆی ۆ ەی ە ەۆیەە ەی ە ە ێیە ێڕە ێە ە ǘیە ە.

ە یی ڵ یۆیی ۆ ەەیەە یی ەјە ۆ ۆەە ۆ ێی ێی ۆی ەی.