Ԙۆێ ١ی ی ۆی یی ێ

 

ێ! ەەʘێ!


ۆی یەی ی ە ۆی ی ێ ێەەی ۆی ەیە ەۆیە ە ۆە ێ ەەʘێ ەێی ی ێ ە ە یی یی ی ە یی ە ەیێڕەی ەەی ییەی ەەەە ە ۆ ێی یی ۆی ێԘە ە ۆڤیەی ە . یەی ی ۆ ە ەڵەڕی ۆی یە ەڵ ۆی ێەەی ەی ێە ە ێۆی ییەیە ەە ώە ەیە ەێە ەۆێی یەی ۆی ە ێۆی یە.

یەی ی ۆی ڕ ی ەی ۆڕԐێڕەیە ەێی یی ێ ێ ەʡ ێۆی ێڕەیە ۆ ەەێی یە ۆیێ ە ەەە ەی ە ەەڤی ρەەی یێی ێەەە.

ە ۆی یەی یǡ ێە ە ی Ґیی ەێ Ԙە یی ە یە ەǘی یی ێ ەەی ۆ ەێی ی ەی ەەی ە ەی ەە یی ە یی یەی ی ۆ ەێҘ یەی ەەی ییەی ە Șێ ەە ەی ە ەەʘێ ەی یەە ە ۆڕԐێڕە ەەی ۆ ρەەی ێەۆ ە ەی یە ۆەە ەэی ە ۆ ێێی ەێی ە ە ەڵȐەە ە ێ ەەە ەی ەۆ ەʡ ەیە ǘی ە Ȏێی ێ یە ۆ ۆјی ەیەی ەی ێ ڵ ǘەەە ۆ ی ۆ ییە ڵ ەەەە ەە ەی ێ ەڵەڵ ۆیە ەјی ێ ەەʘێی ە ە ۆ ڕی ە ەەی ێیە ێڕە ێȘۆ ە ە ەەە ەی ەە ێۆ ۆیی ێ یەی ەڕێی ێۆەە ەەێ ۆە ە.

Ԙۆێ یەی ی ۆی یی ێ.

 

١-٥-٢٠١١ ەەی یی

ەێ ی Ґیی