ǐەیێ ەە ە ەیەەەی ەڕۆی ی ەێ

یی ی

Ґی ەەۆ


ەڕۆ ١٩-١١-٢٠١٤ ە ەێی یۆییǡ ۆێ ە ەیی Ȑە ڵەی ێҐی ەێѡ ۆی ۆۆێێی ۆڕێی ەەە ڵەی ێҐی ەێ ەەە ەۆیەەە ە ڵی ەێ ەی ی ێە ەێ ڵ ۆ یی ەیە ەێی ە ەەۆی ە ەڵەی ەی ەەی یی ǘەە ۆ یە ەی ەە ۆ ەی ە ەیە ی ەەی ەە ە یۆی یۆсەە ەەی.


ەڵی ۆڕǐی !

ی ە یە ە ەەەی ێی ێەѐەی ە یی ێی ی ەی ە ێ ی Ԙی ەەۆەە ە ۆ ەەی ە Ԙەی ە ۆ ەەە ە ەەیڵی ڵی ۆی ێییە ی ەێێێ ە ەەەە ەێی ێە ەە ̡ ەڵ ەە ێە یە ێەԘێ ەەەی ی ەۆ ێ ەی ییی ەەی ۆ ەێێەە.


ڵ ۆ یی ǘی ەی

ەۆڕی ۆ ەی

 

ەەی ǐەیی
یی Ґیی
١٩-١١-٢٠١٤