Ԙۆێ ١ی ی ۆی ی ێ

 

ێ! ەەʘێ!


یەی ی ە ۆی ی ێ ێەەی ڵی ۆی ەیە ەۆیە ە ۆە ێ ەەʘێ ەێی ی ێ ە ە یی یی ی ە یی ە ەیێڕە ەەەە ە ۆ ێی ێێی ۆەڵێی یە یی ۆی ێԘە ە ۆڤیەی ە . یەی ی ۆ ە ەڵەڕی ۆی یە ەڵ ۆی ێەەی ەی ێە ە ێۆی ییەیە ۆی ەʘەە ڵەەی ە ێ ەەیە ώە ەیە ەێە ەە ەۆێی یەی ۆی ە ێۆی یە.

یەی ی ۆی ڕ ی ەی ۆڕԐێڕەیە ەێی یی ێ ەیەی ێۆی یەیی ێ ەʡ ی ێڕەیە ۆ ەەێی یە ۆیێ ە ەەە ەی ە ەەڤی ρەەی یی ێەەە.

ێە ە ی Ґیی ǡ Ԙە یی ە یە ەǘی یی ێ ەەی ۆ ەێی ی ێۆی ەەی ە ەی ەە یی ە یی یەی ی ۆ ەێҘ یەی ەەی ییەی ە Șێ ەە ەی ە ەەʘێ ەی یەە ە ۆڕԐێڕە ەەی ۆ ρەەی یەی ێەۆ ە ەی یە ۆەە ەэی ە ۆ ێێی ەێی ە ە ەڵȐەە ە ێ ەەە ەی ەۆ ەʡ ەیە ǘی ە Ȏێی ێ یە ۆ ۆјی ەیەی ەی ێ ڵ ǘەەە ۆ ی ۆ ییە ڵ ەەەە ەە ەی ێ ەڵەڵ ۆیە ەјی ێ ەەʘێی ە ە ۆ ڕی ە ەەی ێیە ێڕە ێȘۆ ێی ەڵەە ە ە ەەە ەی ەە ێۆ ۆیی ێ یەی ەەی ەڕێی ێۆەە ەەێ ەێێ.

ەјەێ ە ە ێ ەێی ۆی ەی ە یەی ەەڤی..

Ԙۆێ یەی ی ۆی ی ێ.

 

١-٥-٢٠١٢ ەەی یی

ەێ ی Ґیی